Kort #54603

 [Medelius, Johan Otho]
Minnesord öfver prosten J. 0. Medelius. 1916.
Se: Wickbom, J.A.O.: Minnesord öfver de efter
1909 års prästmöte hädangångna ämbetsbrö-
derna från Kalmar stift. 1916.

Information

Kortnr:
54603
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Medelius, Johan Otho]
Minnesord öfver prosten J. 0. Medelius. 1916.
Se: Wickbom, J.A.O.: Minnesord öfver de efter
1909 års prästmöte hädangångna ämbetsbrö-
derna från Kalmar stift. 1916.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB