Kort #54609

 [Melén, Olofj
Minnesord öfver kyrkoherden 0. Melén. 1879»
Se: Sjöstrand, A,: Minnesord öfver de sedan
sista prestmötet inom stiftet aflidne eck-
lesiastike tjenstemän. 1879»

Information

Kortnr:
54609
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Melén, Olofj
Minnesord öfver kyrkoherden 0. Melén. 1879»
Se: Sjöstrand, A,: Minnesord öfver de sedan
sista prestmötet inom stiftet aflidne eck-
lesiastike tjenstemän. 1879»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB