Kort #54670

 [Nordin, Olof]
Minnesord öfver Konsistorieamanuensen 0. Nordin.
1872.
Se: Matthiesen, R.M.V.: Några minnesord öfver
hädangångne stiftsbröder. 1872.

Information

Kortnr:
54670
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Nordin, Olof]
Minnesord öfver Konsistorieamanuensen 0. Nordin.
1872.
Se: Matthiesen, R.M.V.: Några minnesord öfver
hädangångne stiftsbröder. 1872.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB