Kort #54411

 [Lindgren, Jacob Axel]
Minnesteckning öfver kyrkoherden J. A. Lindgren.
1917.
Se: Lönroth, C.U.L.: Nya blad till Strengnäs
stifts herdaminne 2. 1917»

Information

Kortnr:
54411
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lindgren, Jacob Axel]
Minnesteckning öfver kyrkoherden J. A. Lindgren.
1917.
Se: Lönroth, C.U.L.: Nya blad till Strengnäs
stifts herdaminne 2. 1917»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB