Kort #54447

 [Linnell, Carl Gustaf Theodor]
Minnesord öfver kyrkoherden C. G. Th. Linnell.
1897.
Se: Lengqvist, J.A.: Minnesord öfver de efter
1887 års prestmöte aflidne lärarne i för-
samlingarna ooh vid allmanna läroverken
inom Wexiö stift. 1897.

Information

Kortnr:
54447
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Linnell, Carl Gustaf Theodor]
Minnesord öfver kyrkoherden C. G. Th. Linnell.
1897.
Se: Lengqvist, J.A.: Minnesord öfver de efter
1887 års prestmöte aflidne lärarne i för-
samlingarna ooh vid allmanna läroverken
inom Wexiö stift. 1897.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB