Kort #54658

 [Norberg, Johan Otto Cornelius]
Minnesteckning över Domprosten J. 0. C. Norberg.
1949.
Se: Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na. 1949.

Information

Kortnr:
54658
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Norberg, Johan Otto Cornelius]
Minnesteckning över Domprosten J. 0. C. Norberg.
1949.
Se: Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na. 1949.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB