Kort #54681

 Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Norrby, Carl [Julius]
Om realismen i den kristliga predikan.
[Upsala 1885].	4«
Ingår i Uppsala ärkestifts prästmöteshandlingar
1885.

Information

Kortnr:
54681
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Norrby, Carl [Julius]
Om realismen i den kristliga predikan.
[Upsala 1885]. 4«
Ingår i Uppsala ärkestifts prästmöteshandlingar
1885.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB