Kort #54384

 [Liljestrand, Axel Herman]
Minnesteckning öfver missionären Pastor A. H.
Liljestrand. 1912.
Se: Ekström, G.: In memoriam. Minnesteckningar
vid 1912 års prästmöte. 1912.

Information

Kortnr:
54384
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Liljestrand, Axel Herman]
Minnesteckning öfver missionären Pastor A. H.
Liljestrand. 1912.
Se: Ekström, G.: In memoriam. Minnesteckningar
vid 1912 års prästmöte. 1912.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB