Kort #54628

 [Modin, Carl Victor]
Minnesteckning öfver kontraktsprosten C. V. Modin
1912.
Se: Ekström, G.: In memoriam. Minnesteckningar
vid 1912 års prästmöte. 1912.

Information

Kortnr:
54628
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Modin, Carl Victor]
Minnesteckning öfver kontraktsprosten C. V. Modin
1912.
Se: Ekström, G.: In memoriam. Minnesteckningar
vid 1912 års prästmöte. 1912.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB