Kort #54692

 [Nyberg, Adolf Henrikj
Minnesteckning öfver prosten A, H, Nyberg. 1908.
Se: Alfvegren, G.E.: Minnesteckning öfver hädan-
gångne stiftsbröder och elementarlärare.1908.

Information

Kortnr:
54692
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Nyberg, Adolf Henrikj
Minnesteckning öfver prosten A, H, Nyberg. 1908.
Se: Alfvegren, G.E.: Minnesteckning öfver hädan-
gångne stiftsbröder och elementarlärare.1908.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB