Kort #54417

 [Lindqvist, Johannes]
Minnesord öfver prosten J. Lindqvist. 1888.
Se: Östberg, H.S.: Minnesord öfver de efter prest
mötet 1881 aflidne lärare vid församlingarne
och allmänna läroverken inom Wexiö stift.
1888.

Information

Kortnr:
54417
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lindqvist, Johannes]
Minnesord öfver prosten J. Lindqvist. 1888.
Se: Östberg, H.S.: Minnesord öfver de efter prest
mötet 1881 aflidne lärare vid församlingarne
och allmänna läroverken inom Wexiö stift.
1888.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB