Kort #54462

 [lodell, Erik Peter]
Minnestal öfver kyrkoherden E. P, Lodell. 1882
Se: Stenhammar, E.H.T.: Minnestal öfver sedan
förra prestmötet hädankallade emhetsbröder
1882.

Information

Kortnr:
54462
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[lodell, Erik Peter]
Minnestal öfver kyrkoherden E. P, Lodell. 1882
Se: Stenhammar, E.H.T.: Minnestal öfver sedan
förra prestmötet hädankallade emhetsbröder
1882.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB