Kort #54360

 Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Leksell, L[ars] j[ohan] Z[ephyrinus]
Prestmötes-predikan hållen i Westerås Domkyrka
den 28 juni 1878.
Westerås 1878.	8.
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1878.

Information

Kortnr:
54360
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Leksell, L[ars] j[ohan] Z[ephyrinus]
Prestmötes-predikan hållen i Westerås Domkyrka
den 28 juni 1878.
Westerås 1878. 8.
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1878.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB