Kort #54661

 [Nordenberg, Johan Erik]
Minnesord öfver
Se: Matthiesen,
hädangångne
prosten J. E. Nordenberg. 1884.
R.M.V.: Några minnesord öfver
embetsbröder. 1884.

Information

Kortnr:
54661
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Nordenberg, Johan Erik]
Minnesord öfver
Se: Matthiesen,
hädangångne
prosten J. E. Nordenberg. 1884.
R.M.V.: Några minnesord öfver
embetsbröder. 1884.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB