Kort #54344

 [Landahl, Gustaf Teodor]
Minnesord över kyrkoherden G. T. Landahl. 1922.
Se: Linder, A.L.: Minnesord över de präster,till-
hörande Skara stift, vilka avlidit mellan
1915 och 1922 års prästmöten. 1922.

Information

Kortnr:
54344
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Landahl, Gustaf Teodor]
Minnesord över kyrkoherden G. T. Landahl. 1922.
Se: Linder, A.L.: Minnesord över de präster,till-
hörande Skara stift, vilka avlidit mellan
1915 och 1922 års prästmöten. 1922.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB