Kort #54577

 [löfgren, Nils lsak]
Minnesteckning öfver kontraktsprosten N. I. Löf-
gren. 1885»
Se: Engström, G-.H.: Minnesteckning öfver de efter
prestmötet 1879 inom Kalmar stift aflidne eck
lesiastike tjenstemän. 1885*

Information

Kortnr:
54577
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[löfgren, Nils lsak]
Minnesteckning öfver kontraktsprosten N. I. Löf-
gren. 1885»
Se: Engström, G-.H.: Minnesteckning öfver de efter
prestmötet 1879 inom Kalmar stift aflidne eck
lesiastike tjenstemän. 1885*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB