Kort #54495

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik Kaps.
Lundblad, G[ustaf] T[eodor]
Fullständig minneslista för pastors-och prost-
expeditionen jämte formulärer och förteckning
öfver enskilda kungörelser, som skola i kyrka
uppläsas, utarbetad (närmast med hänsyn till
Skara stift).
Skara 1895
8

Information

Kortnr:
54495
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik Kaps.
Lundblad, G[ustaf] T[eodor]
Fullständig minneslista för pastors-och prost-
expeditionen jämte formulärer och förteckning
öfver enskilda kungörelser, som skola i kyrka
uppläsas, utarbetad (närmast med hänsyn till
Skara stift).
Skara 1895
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB