Kort #54613

 [Mellström, Abraham Wilhelm]
Minnesord öfver kyrkoherden A. W. Mellström.1873»
Ses Salenius, A.G.G.: Minnesord öfver Kyrkans och
läroverkens embets-och tjenstemän i Strengnäs
stift som aflidit sedan prestmötet år 1866.
1873.

Information

Kortnr:
54613
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Mellström, Abraham Wilhelm]
Minnesord öfver kyrkoherden A. W. Mellström.1873»
Ses Salenius, A.G.G.: Minnesord öfver Kyrkans och
läroverkens embets-och tjenstemän i Strengnäs
stift som aflidit sedan prestmötet år 1866.
1873.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB