Kort #54671

 [Nordlander, Nils]
Minnesord öfver kontraktsprosten N. Nordlander.
1878.
Se: Edvall, K.J.: Några minnesord öfver hädan-
gångne stiftsbröder. 1878.

Information

Kortnr:
54671
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Nordlander, Nils]
Minnesord öfver kontraktsprosten N. Nordlander.
1878.
Se: Edvall, K.J.: Några minnesord öfver hädan-
gångne stiftsbröder. 1878.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB