Kort #54450

 Pehr]
[Lithner,
Minnesord öfver kyrkoherden P. Lithner. 1884.
Se: Matthiesen,	Några minnesord öfver
hädangångne embetsbröder. I884.

Information

Kortnr:
54450
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Pehr]
[Lithner,
Minnesord öfver kyrkoherden P. Lithner. 1884.
Se: Matthiesen, Några minnesord öfver
hädangångne embetsbröder. I884.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB