Kort #54630

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Montan, Pehr [Ferdinand]
Predikan vid andra dagens Matutin [vid prästmötet
i Västerås 1912],
[Västerås 1912],	8,
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1912.

Information

Kortnr:
54630
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Montan, Pehr [Ferdinand]
Predikan vid andra dagens Matutin [vid prästmötet
i Västerås 1912],
[Västerås 1912], 8,
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1912.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB