Kort #54385

 4*L illjenwalldh, Carl Christian
Se: Stockholm, S:ta Maria Magdalena församling,
Striden emot klockareväldet uti St. Mariae
Magdalenae församling. 1822.

Information

Kortnr:
54385
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

4*L illjenwalldh, Carl Christian
Se: Stockholm, S:ta Maria Magdalena församling,
Striden emot klockareväldet uti St. Mariae
Magdalenae församling. 1822.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB