Kort #54575

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Lövgren, Nils
Kyrkans inre lif och nutida kraf på förändringar
i den yttre kyrkliga organisationen. Föredrag vid
prästmötet i Västerås 1912.
Västerås 1912.	8.
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1912.

Information

Kortnr:
54575
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Lövgren, Nils
Kyrkans inre lif och nutida kraf på förändringar
i den yttre kyrkliga organisationen. Föredrag vid
prästmötet i Västerås 1912.
Västerås 1912. 8.
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1912.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB