Kort #54461

 [Ljungqvist, Johan Peter]
Minnesteckning öfver kontraktsprosten J. P.
Ljungqvist. 1891.
Se: Engström, G-.H.: Minnesteckning öfver de efter
prestmötet 1885 inom Kalmar stift aflidne eck-
lesiastike tjenstemän. 1891.

Information

Kortnr:
54461
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Ljungqvist, Johan Peter]
Minnesteckning öfver kontraktsprosten J. P.
Ljungqvist. 1891.
Se: Engström, G-.H.: Minnesteckning öfver de efter
prestmötet 1885 inom Kalmar stift aflidne eck-
lesiastike tjenstemän. 1891.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB