Kort #54440

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Kaps.
Linköpings stift
Prästval.
Ordning vid prest-val i Linköpings stift. Gifven
Linköping i Domkapitlet den 1 november 1796.
Linköping [1796].	8.

Information

Kortnr:
54440
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Kaps.
Linköpings stift
Prästval.
Ordning vid prest-val i Linköpings stift. Gifven
Linköping i Domkapitlet den 1 november 1796.
Linköping [1796]. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB