Kort #54633

 [Montelius, Knut Johan]
Minnesteckning över pastorn K. J. Montelius.1923
Se: Zetterstedt, P.W.H.: Hädangångna herdar.1923

Information

Kortnr:
54633
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Montelius, Knut Johan]
Minnesteckning över pastorn K. J. Montelius.1923
Se: Zetterstedt, P.W.H.: Hädangångna herdar.1923

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB