Kort #54614

 > >
[Mellström, Adolf Reinhold]
Minnesord öfver komministern A. R. Mellström.1873
Se: Salenius, A.G.G.: Minnesord öfver Kyrkans och
läroverkens embets-och tjenstemän i Strengnäs
stift som aflidit sedan prestmötet år 1866.
1873.

Information

Kortnr:
54614
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

> >
[Mellström, Adolf Reinhold]
Minnesord öfver komministern A. R. Mellström.1873
Se: Salenius, A.G.G.: Minnesord öfver Kyrkans och
läroverkens embets-och tjenstemän i Strengnäs
stift som aflidit sedan prestmötet år 1866.
1873.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB