Kort #54638

 [Morenius, Johan Fredrik]
Minnesord öfver kontraktsprosten J. F. Morenius.
1886.
Se: Widén, J.: Minnesord öfver prestmän och läro'
verkslärare hvilka aflidit sedan prestmötet
aug. 1879» 1886.

Information

Kortnr:
54638
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Morenius, Johan Fredrik]
Minnesord öfver kontraktsprosten J. F. Morenius.
1886.
Se: Widén, J.: Minnesord öfver prestmän och läro'
verkslärare hvilka aflidit sedan prestmötet
aug. 1879» 1886.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB