Kort #54683

 [Norrby, Carl Julius]
Minnesteckning öfver e. o. Professorn C* J. Norr-
by 1922.
Se: Havrén, K,P.: Minnesteckning öfver aflidna
ämbetsbröder vid prästmötet i Visby år 1922.
1922.

Information

Kortnr:
54683
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Norrby, Carl Julius]
Minnesteckning öfver e. o. Professorn C* J. Norr-
by 1922.
Se: Havrén, K,P.: Minnesteckning öfver aflidna
ämbetsbröder vid prästmötet i Visby år 1922.
1922.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB