Kort #54402

 Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Linder, A[lgot] L[orens]
Minnesord över de präster,tillhörande Skara stift,
vilka avlidit mellan 1915 och 1922 års prästmöten
Skara 1922.	8.
Ingår i Skara stifts prästmöteshandlingar 1922.

Information

Kortnr:
54402
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Linder, A[lgot] L[orens]
Minnesord över de präster,tillhörande Skara stift,
vilka avlidit mellan 1915 och 1922 års prästmöten
Skara 1922. 8.
Ingår i Skara stifts prästmöteshandlingar 1922.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB