Kort #54532

 [Lunds tedt, Per]
Minnesord öfver läroverksadjunkten P. Lundstedt.
1891.
Se: Hagström, K.A.: Minnen och bilder från temp-
len och skolsalarna upptecknade för prestmö-
tet 1891 i Strengnäs. 1891.

Information

Kortnr:
54532
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lunds tedt, Per]
Minnesord öfver läroverksadjunkten P. Lundstedt.
1891.
Se: Hagström, K.A.: Minnen och bilder från temp-
len och skolsalarna upptecknade för prestmö-
tet 1891 i Strengnäs. 1891.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB