Kort #54631

 Teologi
Fraktisk teol.
Kybemetik
Montelin, Carl Johan [Walfrid]
Om sättet för -undervisnings meddelande på olika
stadier af ungdomens själsutveckling. Föredrag
vid prestmötet i Wexiö den 19 juni 1867.
Wexiö I867.	8.
Ingår i Växjö stifts prästmöteshandlingar I867

Information

Kortnr:
54631
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Fraktisk teol.
Kybemetik
Montelin, Carl Johan [Walfrid]
Om sättet för -undervisnings meddelande på olika
stadier af ungdomens själsutveckling. Föredrag
vid prestmötet i Wexiö den 19 juni 1867.
Wexiö I867. 8.
Ingår i Växjö stifts prästmöteshandlingar I867

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB