Kort #54336

 [Lags tröm, Johan Henrik]
Minnesord öfver kontraktsprosten J. H. Lagström.
1902.
Se: Wickbom, J.A.O.: Minnesord vid prestmötet i
Kalmar 1902 öfver lärare i församlingarna och
vid de allmänna läroverken inom Kalmar stift
som aflidit efter 1891 års prestmöte. 1902.

Information

Kortnr:
54336
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lags tröm, Johan Henrik]
Minnesord öfver kontraktsprosten J. H. Lagström.
1902.
Se: Wickbom, J.A.O.: Minnesord vid prestmötet i
Kalmar 1902 öfver lärare i församlingarna och
vid de allmänna läroverken inom Kalmar stift
som aflidit efter 1891 års prestmöte. 1902.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB