Kort #54390

 [Lindberg, Carl Ludvig]
Minnesteckning öfver kyrkoherden f. Domkyrkoorga-
nisten C. L. Lindberg. 1897»
Se: Hedberg, J.W.: Om dem som slutat lifvets
strid. 1897.

Information

Kortnr:
54390
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lindberg, Carl Ludvig]
Minnesteckning öfver kyrkoherden f. Domkyrkoorga-
nisten C. L. Lindberg. 1897»
Se: Hedberg, J.W.: Om dem som slutat lifvets
strid. 1897.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB