Kort #54677

 [NorAyall, Adolf Leonard]
Minnesteckning öfver expeditionssekreteraren
lektorn A. L. Nordwall. 1897»
Se: Hedberg, J.W,: Om dem som slutat lifvets
strid. 1897.

Information

Kortnr:
54677
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[NorAyall, Adolf Leonard]
Minnesteckning öfver expeditionssekreteraren
lektorn A. L. Nordwall. 1897»
Se: Hedberg, J.W,: Om dem som slutat lifvets
strid. 1897.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB