Kort #54414

 [Lindholm, Josef Emanuel]
Minnesteckning över kyrkoherden J. E. Lindholm.
1949.
Se: Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröderna
1949.

Information

Kortnr:
54414
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lindholm, Josef Emanuel]
Minnesteckning över kyrkoherden J. E. Lindholm.
1949.
Se: Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröderna
1949.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB