Kort #54682

 Norrby, C[arl] j[ulius]
Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
En åkallan förvandlad i lofsång. Betraktelse [vid
aftonbönen på prästmötet i Visby den 13 augusti
1901].
[Visby 1901].	8.
Ingår i Visby stifts prästmöteshandlingar 1901.

Information

Kortnr:
54682
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Norrby, C[arl] j[ulius]
Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
En åkallan förvandlad i lofsång. Betraktelse [vid
aftonbönen på prästmötet i Visby den 13 augusti
1901].
[Visby 1901]. 8.
Ingår i Visby stifts prästmöteshandlingar 1901.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB