Kort #54574

 Teologi
Praktisk teol
Kybemetik
Lövgren, N[ils]
Huru bör presten förhålla sig till tidens nyk-
terhetsrörelse?
[Upsala 1891].	4.
Ingår i Uppsala ärkestifts prästmöteshandling-
ar 1891.

Information

Kortnr:
54574
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybemetik
Lövgren, N[ils]
Huru bör presten förhålla sig till tidens nyk-
terhetsrörelse?
[Upsala 1891]. 4.
Ingår i Uppsala ärkestifts prästmöteshandling-
ar 1891.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB