Kort #54704

 [0 d i n, Johan Petter]
Minnesteckning öfver kontraktsprosten J. P.
Odin. 1922.
Se: Havrån, K.P.: Minnesteckning öfver aflidna
ämbetsbröder vid prästmötet i Visby år 1922.
1922.

Information

Kortnr:
54704
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[0 d i n, Johan Petter]
Minnesteckning öfver kontraktsprosten J. P.
Odin. 1922.
Se: Havrån, K.P.: Minnesteckning öfver aflidna
ämbetsbröder vid prästmötet i Visby år 1922.
1922.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB