Kort #54698

 «|»N yårshälsning
Nyårs-helsning till Erke-stiftets Vördiga Pres-
terskap. 1842.
Se: Wingård, Carl Fredrik af

Information

Kortnr:
54698
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

«|»N yårshälsning
Nyårs-helsning till Erke-stiftets Vördiga Pres-
terskap. 1842.
Se: Wingård, Carl Fredrik af

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB