Kort #54669

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik Kaps.
Norder, C[arl]
Promemoria i Pastors-expeditionen för unga prest
män i Karlstads stift jemte bihang huru ansökan
till prestlägenhet skall uppställas och affattas

Information

Kortnr:
54669
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik Kaps.
Norder, C[arl]
Promemoria i Pastors-expeditionen för unga prest
män i Karlstads stift jemte bihang huru ansökan
till prestlägenhet skall uppställas och affattas

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB