Kort #54594

 [Marklund, Sven Johan Daniel]
Minnesteckning över kyrkoherden S. J. D. Mark-
lund. 1949.
Se: Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na. 1949.

Information

Kortnr:
54594
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Marklund, Sven Johan Daniel]
Minnesteckning över kyrkoherden S. J. D. Mark-
lund. 1949.
Se: Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na. 1949.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB