Kort #54605

 [Melén, Johan Gustaf]
Minnesord öfver läroverksadjunkten. J. G. Melån.
1902.
Se: Wickbom, J.A.O.: Minnesord vid prestmötet
1902 öfver de lärare i församlingarna och
vid de allmänna läroverken inom Kalmar stift
som aflidit efter 1891 års prestmöte. 1902.

Information

Kortnr:
54605
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Melén, Johan Gustaf]
Minnesord öfver läroverksadjunkten. J. G. Melån.
1902.
Se: Wickbom, J.A.O.: Minnesord vid prestmötet
1902 öfver de lärare i församlingarna och
vid de allmänna läroverken inom Kalmar stift
som aflidit efter 1891 års prestmöte. 1902.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB