Kort #54615

 [Hellström, Carl August]
Minnesord öfver kyrkoherden C. A. Mellström.1891»
Se: Hagström, K.A.: Minnen och bilder från temp-
len och skolsalarna upptecknade för prestmö-
tet 1891 i Strengnäs. 1891*

Information

Kortnr:
54615
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Hellström, Carl August]
Minnesord öfver kyrkoherden C. A. Mellström.1891»
Se: Hagström, K.A.: Minnen och bilder från temp-
len och skolsalarna upptecknade för prestmö-
tet 1891 i Strengnäs. 1891*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB