Kort #54634

 Teologi
Praktisk teol
Kybemetik
Morbeok, [Karl Gustaf] Em[anuel]
Exegetiken och förkunnelsen. Oration vid präst-
mötet i Strängnäs 1942.
[Arboga 1943].	8.
/
Ingår i Strängnäs stifts prästmöteshandlingar
1942.

Information

Kortnr:
54634
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybemetik
Morbeok, [Karl Gustaf] Em[anuel]
Exegetiken och förkunnelsen. Oration vid präst-
mötet i Strängnäs 1942.
[Arboga 1943]. 8.
/
Ingår i Strängnäs stifts prästmöteshandlingar
1942.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB