Kort #54555

 Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lönegren, Ernst [Prithiof]
Diakonien och församlingslivet. Föredrag vid
prästmötet i Luleå den 16 juli 1915»
[Luleå 1915].	8*
Ingår i Luleå stifts prästmöteshandlingar 1915»

Information

Kortnr:
54555
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lönegren, Ernst [Prithiof]
Diakonien och församlingslivet. Föredrag vid
prästmötet i Luleå den 16 juli 1915»
[Luleå 1915]. 8*
Ingår i Luleå stifts prästmöteshandlingar 1915»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB