Kort #54351

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Lange, Lars Johan
Predikan vid prestmötet i Wexiö den 25 augusti
1887.
[Wexiö 1888].	8.
Ingår i Växjö stifts prästmöteshandlingar 1887

Information

Kortnr:
54351
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Lange, Lars Johan
Predikan vid prestmötet i Wexiö den 25 augusti
1887.
[Wexiö 1888]. 8.
Ingår i Växjö stifts prästmöteshandlingar 1887

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB