Kort #54383

 [Liljeqvist, Conrad Verner]
Minnesteckning öfver prosten C. V.
1910.
Se: Lönroth, C.U.L.: Nya blad till
stifts herdaminne. 1910.
Liljeqvist.
Strängnäs

Information

Kortnr:
54383
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Liljeqvist, Conrad Verner]
Minnesteckning öfver prosten C. V.
1910.
Se: Lönroth, C.U.L.: Nya blad till
stifts herdaminne. 1910.
Liljeqvist.
Strängnäs

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB