Kort #54712

 [Olbers, Ernst Gustaf Ferdinand]
Minnesord över kontraktsprosten E* G. F. Olbers.
1926.
Se: Lysander, Ch.A.: De bortgångnes minne.1926.

Information

Kortnr:
54712
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Olbers, Ernst Gustaf Ferdinand]
Minnesord över kontraktsprosten E* G. F. Olbers.
1926.
Se: Lysander, Ch.A.: De bortgångnes minne.1926.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB