Kort #54498

 [Lundblad, Per Olof]
Minnesteckning över f. Konsistorienotarien P. 0.
Lundblad. 1949»
Se: Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na. 1949»

Information

Kortnr:
54498
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lundblad, Per Olof]
Minnesteckning över f. Konsistorienotarien P. 0.
Lundblad. 1949»
Se: Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na. 1949»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB